Bun venit în Comuna Șugag

Anunt privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a spaţiului cu destinaţia de cabinet medical, situat în localitatea Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 177,jud. Alba

18 aprilie 2022

 

Model de anunţ licitaţie pentru închirieri bunuri PUBLICE si PRIVATE

 

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Șugag, comuna Șugag, strada Valea Frumoasei, nr. 180, județul Alba, telefon/fax 0258/746177, e-mail: achizitii_sugag@ab.e-adm.ro, cod fiscal 4562427.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 

-spațiu comercial cu destinația cabinet medical 1, medicină de familie, proprietate  privată a Comunei Sugag, suprafața utilă 59,08 mp, CF 72210-C1-U1 Șugag, situat în localitatea Șugag , strada Valea Frumoasei, ce aparține domeniului public al Comunei Șugag, județul Alba, conform HCL 73/28.10.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Șugag, comuna Șugag, strada Valea Frumoasei, nr. 180, județul Alba.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

gratuit.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

02.05.2022, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

10.05.2022 ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria Comunei Șugag, comuna Șugag, Compartimentul Secretariat, strada Valea Frumoasei, nr. 180, județul Alba.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 

se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

10.05.2022 ora 12.00 Primăria Comunei Șugag, comuna Șugag, strada Valea Frumoasei, nr. 180, județul Alba.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Alba, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, județul Alba, telefon 0258/813510, fax 0258/811184, e-mail: tribunalul.alba@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

15.04.2022.

 

 

  Hotărâre aprobare licitaţie închiriere spaţiu medical (91,0 KiB, 184 hits)

  Documentatie atribuire cabinet medical Sugag 1 (71,1 KiB, 178 hits)

Last modified: 18 aprilie 2022

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close